ข้อดีและข้อเสียของประกันสุขภาพเหมาจ่าย

การเลือกทำประกันสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ และด้านการเงินได้เป็นอย่างดี แต่ในการซื้อกรมธรรมืประกันสุขภาพนั้น เราอาจจะต้องเริ่มจากการสำรวจความต้องการของตัวของเราเองก่อนเสมอ โดยเริ่มจากการสำรวจตนเอง ดูปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่เราเผชิญได้บ่อยๆ เพื่อที่จะได้เลือกรูปแบบของความคุ้มครองของประกันได้คุ้มค่ากับชีวิตของเราได้มากที่สุด และหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนมองหาสำหรับความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ครบถ้วนและรอบด้านก็น่าจะหนีไม่พ้น ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แบบประกันที่มอบความคุ้มครองที่ค่อนข้างครอบคลุมกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บได้ค่อนข้างมาก 
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จะมีความพิเศษตรงที่จะมีการระบุวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อปีไว้อย่างชัดเจน โดยที่เราสามารถเบิกเงินชดเชยหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดได้ไม่เกินเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันดังนี้
ข้อดีของประกันสุขภาพเหมาจ่าย

  • คุ้มครองได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริงในทุกรายการ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล
  • ครอบคลุมความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถึงค่ารักษาต่อเนื่อง กรณีล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด
  • มีรายการคุ้มครองหลายรายการ มากว่าแบบแยกค่ารักษา
  • หากไม่มีการเคลม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะถูกลงของค่าเบี้ยปกติ
  • มีแพ็คเกจวงเงินคุ้มครองให้เลือกตามที่เหมาะสมกับตัวของเรา

ข้อเสียของประกันสุขภาพเหมาจ่าย

  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาเหมาจ่ายต่อปีค่อนข้างสูง และถ้ายิ่งเป็นแผนที่ให้ความคุ้มครองกับปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บที่มากหรือมีวงเงินเหมาจ่ายที่สูงมาก ค่าเบี้ยก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

หากใครที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่สามารถทำได้ง่ายผ่านทางออนไลน์ เราขอแนะนำ ฟินชัวรันส์ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่ให้ความคุ้มครองครบ จะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีด้วย ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน พร้อม OPD สูงสุด 50,000 บาทต่อปี ไม่ต้องซื้อแยก ใบเดียวครบพร้อมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย