รู้ทันภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจ

สำหรับการรักษาโรคหัวใจบางชนิด อาจรักษาให้หายขาดได้ บางชนิดทำได้เพียงรักษาอาการให้ดีขึ้นแต่อาจจะไม่หายขาด  ซึ่งโรคหัวใจนั้นมีหลากหลายชนิดและมีวิธีในการรักษาที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วมีวิธีรักษา ดังนี้
 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต
    ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำและอาหารที่มีโซเดียมต่ำ ออกกำลังกายแบบพอประมาณอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน รวมถึงการเลิกสูบบุหรี่และงดการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้โรคหัวใจแย่ลง
ใช้ยารักษา
    หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ยังไม่อาจช่วยบรรเทาอาการของโรคหัวใจได้ ควรปรึกษาแพทย์ โดยแพทย์อาจจะสั่งจ่ายยาให้รับประทานเพื่อควบคุมอาการของโรค ซึ่งยาของโรคหัวใจแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไปตามการรักษาของโรคหัวใจนั้น ๆ
ใช้กระบวนการทางแพทย์หรือการผ่าตัดรักษา
    สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์เห็นว่าไม่สามารถรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวได้ แต่จะรักษาด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของโรคหัวใจและระดับความรุนแรงของอาการ


ภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจที่มีโอกาสเกิดขึ้น ดังนี้
1.หัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคหัวใจ โดยเกิดจากการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเพียงพอ ซึ่งภาวะล้มเหลวนี้เกิดขึ้นได้จากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหลายๆโรค ไม่ว่าจะเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจหรือโรคลิ้นหัวใจ
2.โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ภาวะหลอดเลือดแดงตีบตัวเป็นสาเหตุของลิ้มเลือดที่มาปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดผ่านหลอดเลือดเพื่อไปเลี้ยงหัวใจ และอาจส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจส่วนนั้น ๆ ที่เกิดความเสียหายหรือถูกทำลายจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและทำให้เสียชีวิตในที่สุด
3.โรคขาดเลือดในสมอง
เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองตีบตันลงหรือเกิดการปิดกั้นจนทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงสมองน้อยลง ซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและอันตราย เนื่องจากจะส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองตายลงเพียงไม่กี่นาทีหลังเกิดภาวะดังกล่าว
4.โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
หลอดเลือดแดงแข็งจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้ โดยมักจะส่งผลกระทบถึงแขนขา ทำให้การไหลเวียนของเลือดที่แขนและขาไม่เพียงพอ จนเกิดอาการเจ็บขาขณะเดินและหากมีอาการตีบหรือตันมากบริเวณแขนหรือขาก็อาจทำให้มีสีคล้ำขึ้นได้


    การป้องกันโรคหัวใจสามารถทำได้ด้วยตนเอง ถึงแม้โรคหัวใจบางชนิดอาจจะรักษาหายขาดไม่ได้แต่สามารถป้องกันได้ การรับรู้และการเตรียมพร้อมเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะโรคหัวใจ โดยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันสุขภาพร่างกายให้ห่างไกลจากโรคหัวใจได้อย่างปลอดภัย แต่จะดีกว่ามั้ย ถ้าเรามีประกันชีวิตจาก บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะช่วยคุ้มครองโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งสามารถทำการซื้อขายผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเคลมง่ายไรกังวลอย่างแน่นอน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.manulife.co.th