การเตรียมตัวก่อนทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียมเป็นการทำเพื่อทดแทนฟันแท้ที่ได้สูญเสียไป การทำรากฟันเทียมนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบที่จะใส่ฟันปลอมก็มีทางเลือกที่จะใส่รากฟันเทียมแทนได้ ซึ่งการทำรากฟันเทียมนี้จะออกมามีความรู้สึกใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด และจะไม่รู้สึกเคืองเลย
การปลูกรากฟันเทียมใช้เพื่ออะไร นั้นเรามีคำตอบ คือ
ใช้ทดแทนฟันตั้งแต่ 1 ซี่ขึ้นไป โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อฟันข้างเคียงเลย
แก้ไขปัญหาสุขภาพฟันโดยรวมได้
ทำเป็นหลักยึดให้กับสะพานฟันเพื่อที่จะลดการใส่ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้
ทำให้ดูดีแลมีความมั่นใจมากขึ้น
สามารถทำเป็นหลักยึดเพื่อให้ใส่ฟันปลอมได้มั่นคงมากขึ้น
คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณเหมาะที่จะทำรากฟันเทียมหรือไม่
คนไข้ที่จะเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมนั้นจะต้องมีสุขภาพเหงือกที่ดีและแข็งแรง และต้องมีประมาณกระดูกในบริเวณขากรรไกรที่เพียงพอต่อการรองรับการทำรากฟันเทียม ทั้งนี้ ทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินให้คนไข้ว่าท่านเหมาะที่จะทำรากฟันเทียมได้หรือไม่
การทำรากฟันเทียมนั้นสามารถทำได้ผู้ใหญ่เกือบทุกราย แต่ยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้เนื่องจากขากรรไกรยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่นั้นเอง
การเตรียมตัวสำหรับการทำรากฟันเทียม
การที่คนไข้จะได้รับการรักษารากฟันเทียมนั้น จากข้างต้นผู้ป่วยจะต้องผ่านการเช็คจากทันตแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าสามารถที่จะทำรากฟันเทียมได้ รวมถึงต้องมีการเอ็กซเรย์ด้วยและต้องทำแบบฟันด้วย ซึ่งถ้าหากคุณอยู่ในช่วงการรักษาตัวหรือป่วยไม่สบาย จะต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรคนั้นๆ และหากคนไข้ที่ปลูกราฟันเทียมเป็นผู้ป่วยที่ได้ใช้ยากดภูมิคุมกัน  หรือคนไข้สูบบุหรี่อยู่นั้น จะเป็นไปได้สูงมากที่การทำรากฟันเทียมนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จ และสิ่งที่ควรคำนึงอีกอย่างนั้นคือ การทำรากฟันเทียมถือเป็นการศัลยกรรมช่องปาก ดังนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจในทันตแพทย์ ว่ามีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และมีประสบการในการทำรากฟันเทียมมากพอ เราขอแนะนำศูนย์ทันตกรรม PMDC ที่ประกอบด้วยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำรากฟันเทียมโดยตรง และมีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี สามารถดูภาพก่อนและหลังการทำของคนไข้ที่เคยทำจากศูนย์ทันตกรรม PMDC พร้อมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรากฟันเทียมได้ที่ www.pmdc-dental.com.